Moeseg: Pecyn cymorth i fusnesau organig Cymru

Moeseg: Pecyn cymorth i fusnesau organig CymruMae Canolfan Organig Cymru’n rhedeg prosiect tair blynedd o’r enw Gwell Cysylltiadau Busnes Organig, i gefnogi proffidioldeb, cynaliadwyedd a pherfformiad amgylcheddol rhagorol yn y sector organig. Un o’r nodau yw helpu I ddatblygu modelau masnachu teg a moesegol. Mae hyn yn golygu helpu pobl i wneud busnes yn foesegol a’u cefnogi i gael bargen deg gan gyflenwyr a chwsmeriaid.

Gofynnodd y Ganolfan i’r Cyngor Moeseg Bwyd greu’r pecyn cymorth hwn. Mae’n cyflwyno busnesau i syniadau allweddol mewn moeseg gan awgrymu fframwaith ar gyfer penderfynu moesegol. Mae’n trafod rhai o’r materion penodol sy’n wynebu’r sector organig ac yn egluro sut i gael gwybod mwy.

Ethics Cymraeg TERFYNO